Comenius

PROGRAMME

Index articol
Surse de energie din combustibil fosili
Pagina 2
Toate paginile

Surse de energie din combustibili fosili

Combustibili fosili

De la începutul revoluţiei industriale (în 1750), a crescut continuu utilizarea combustibililor fosili, deoarece aceştia sunt mult mai concentraţi decât sursele de energie regenerabile. Combustibilii fosili, cum ar fi petrol, gaz şi cărbune sunt caracterizaţi ca non-regenerabili, deoarece aceştia au fost creaţi pe perioade foarte lungi de timp în comparaţie cu rata actuală de utilizare. În crearea de energie utilă din arderea acestor combustibili se produce un gaz incolor numit de dioxid de carbon, care fiind mai ușor decât aerul, se ridică şi rămâne în straturile superioare ale atmosferei.

Dioxidul de carbon este unul dintre cele şase gaze cu efect de seră a căror caracteristică este că acestea sunt capabile să absoarbă căldura radiată de suprafaţa Pământului, producând astfel efectul de încălzire globală. Lumea a devenit foarte dependentă de combustibilii fosili, aceştia sunt uşor de extras, de transportat şi utilizat şi nu depind de lumina soarelui, direct sau indirect. Cu toate acestea, utilizarea tot mai mare de energie şi creşterea populaţiei a creat o altă preocupare la nivel mondial, referitoare la cantităţile finite a acestor resurse.

Vârful de petrol şi gazele naturale

Toate simulările producţiei de petrol prezic că aprovizionarea la nivel mondial cu petrol va ajunge în punctul culminant până în 2025 şi alte modele prezic că aprovizionarea a atins deja acel punct (figura 1).

Figura 1: Graficul de petrol și gaze naturale

(Source Colin Campbell)

disclaimer


Trecerea de la petrol la gaze va fi doar o opţiune de aprovizionare pe termen scurt deoarece la nivel mondial vârful de gaze naturale este atins în 20 de ani. Cea mai mare preocupare nu este când vârfurile de petrol sau gaze naturale or să apară, ci modul în care lumea se va administra cu scăderea tot mai mare a cantităţilor de hidrocarburi lichide sau gazoase. În figura alăturată, se poate observa că declinul este prezis a varia între 2% şi 7% pe an.

Chiar şi aşa la cea mai mică rată de scădere, discrepanţa dintre cerere şi ofertă este de aşa natură că este important să se înceapă de pe acum la trecera de la petrol la alte surse de energie regenerabile, de preferinţă cât mai curând posibil. O astfel de schimbare a sursei de energie va contribui la limitarea schimbărilor climatice.

Figura de mai jos prezintă predicţiile pe diferite modele de producţie a petrolului. Acestea sunt prezentate pe scurt în grafic fiind descrise data prezisă a vârfului de petrol şi rata de declin ulterior în milioane de barili de petrol pe zi.

Figura 2: Rezumatul modelelor diferite a producţiei de petrol

(Source ERC, UK)

Lectură suplimentară: „Epuizarea mondială de ţiţei” - o evaluare a elementelor de probă pentru un vârf pe termen scurt în producţia de petrol la nivel mondial, Marea Britanie, Centrul de Cercetare a Energiei - raport august 2009

disclaimer

 

Caută

Selectați limba

Find us on