Comenius

PROGRAMME

Index articol
Surse de energie din combustibil fosili
Pagina 2
Toate paginile

Trecerea de la petrol la gaze va fi doar o opţiune de aprovizionare pe termen scurt deoarece la nivel mondial vârful de gaze naturale este atins în 20 de ani. Cea mai mare preocupare nu este când vârfurile de petrol sau gaze naturale or să apară, ci modul în care lumea se va administra cu scăderea tot mai mare a cantităţilor de hidrocarburi lichide sau gazoase. În figura alăturată, se poate observa că declinul este prezis a varia între 2% şi 7% pe an.

Chiar şi aşa la cea mai mică rată de scădere, discrepanţa dintre cerere şi ofertă este de aşa natură că este important să se înceapă de pe acum la trecera de la petrol la alte surse de energie regenerabile, de preferinţă cât mai curând posibil. O astfel de schimbare a sursei de energie va contribui la limitarea schimbărilor climatice.

Figura de mai jos prezintă predicţiile pe diferite modele de producţie a petrolului. Acestea sunt prezentate pe scurt în grafic fiind descrise data prezisă a vârfului de petrol şi rata de declin ulterior în milioane de barili de petrol pe zi.

Figura 2: Rezumatul modelelor diferite a producţiei de petrol

(Source ERC, UK)

Lectură suplimentară: „Epuizarea mondială de ţiţei” - o evaluare a elementelor de probă pentru un vârf pe termen scurt în producţia de petrol la nivel mondial, Marea Britanie, Centrul de Cercetare a Energiei - raport august 2009

disclaimer 

Caută

Selectați limba

Find us on