Comenius

PROGRAMME

Index articol
Amprenta de carbon
Pagina 2
Toate paginile

Amprenta de carbon


Unele dintre acţiunile noastre, în special cele care implică utilizarea energiei, pot duce la emisii de unul sau mai multe gaze cu efect de seră, gaze ce se adună în straturile superioare ale atmosferei (stratosferă), ducând la încălzirea globală. Unul dintre cele mai importante gaze cu efect de seră este dioxidul de carbon, termenul de amprentă de carbon este folosit pentru a descrie impactul legat de cantitatea de gaz emis la orice utilizare a energiei. Mai multe emisii duc la o amprentă mai mare şi aşa mai departe, acest concept ne permite să determinăm care activităţi au un impact mare şi să identificăm variante alternative pentru obţinerea unei amprente mai mici.

Amprenta de carbon cuprinde două părţi - o parte este asociată în principal cu utilizarea noastră de energie şi cealaltă parte este asociată cu alimente pe care le consumăm, produsele pe care le utilizăm sau hainele pe care le cumpărăm, aceasta se numeşte parte " încorporată". Partea încorporată provine din energia utilizată pentru cultivarea sau extragerea materiei prime, prelucrarea şi / sau fabricarea ei dar şi de transport din punctul de fabricaţie la locul de utilizare. Este mult mai greu de calculat, deoarece necesită cunoştinţe ale consumului de energie şi alte intrări legate de lungul lanţ al procesului de aprovizionare sau de extragere a materiilor prime. Produsele fabricate la nivel local vor reduce cu siguranţă emisiile asociate cu mijloacele de transport. Unele calcule arată că aceste două părţi sunt aproximativ similare în mărime pentru cei care trăiesc în Europa.

Gazele cu efect de seră
Producerea dioxidului de carbon este în primul rând legată de utilizarea combustibililor fosili, el rezultând din arderea petrolului, gazelor naturale sau cărbunilor, folosiţi în activităţi cum ar fi transportul, încălzirea locuinţelor sau generatoare de energie electrică. La fel ca gazele cu efect de seră, acesta are capacitatea de a capta o parte din radiaţii Pământului, care altfel ar fi transmise în spaţiul cosmic. În timp ce unul din motivele existenţei vieţii pe pământ este prezenţa unor gaze cu efect de seră, care ridică temperatura medie a Pământului de la -18 C la +12 C, îngrijorarea actuală este legată de rata de creştere a mediei acestei temperaturi şi impactul ce l-ar putea produce. În ceea ce priveşte contribuţia la încălzirea globală, dioxidul de carbon reprezintă aproximativ 75% din totalul activității umane asupra climei.

Prezenţa gazelor cu efect de seră în stratosferă se datorează pe de-o parte căldurii radiate de pământ care se reflectă înapoi pe suprafaţa pământului, mai degrabă decât să se transmită în spaţiul cosmic aşa cum se arată în diagrama de mai jos.Diagrama Ray a energiei solare

disclaimer


Metanul are un impact mult mai puternic de încălzire decât dioxidul de carbon, deşi timpul lui de înjumătăţire este mult mai scurt. Acesta este principalul constituent al gazelor naturale, unul din principalii combustibili fosili, fiind larg utilizat pentru încălzirea locuinţelor, a apei şi din ce în ce mai mult pentru generarea de electricitate. Metanul ars se combină cu oxigenul formând dioxidul de carbon şi vapori de apă; acesta este de asemenea un gaz cu efect de seră.

Oxizii de azot au de asemenea un impact mult mai puternic asupra încălzirii decât dioxidul de carbon și sunt eliberaţi în mod natural de bacterii, digestia animalelor rumegătoare ca vacile şi prin arderea combustibililor fosili.

Gazele fluorurate au impactul cel mai mare asupra încălzirii şi sunt o familie de produse chimice sintetice utilizate în principal ca agenţi frigorifici pentru aparate de aer condiţionat şi sisteme frigorifice. Aceste substanţe chimice sunt eliminate printr-un acord internaţional şi urmează sa fie înlocuite cu compuşi naturali ce au un impact mai redus asupra încălzirii globale şi diminuării stratului de ozon. Aceşti compuşi includ hidrocarburi, cum ar fi dioxidul de butan, amoniac şi de carbon. Deci, în mod paradoxal, dioxidul de carbon a fost benefic are şi proprietăţi negative asupra mediului.

Vaporii de apă sunt creaţi prin evaporare din mări, lacuri şi râuri. Încălzirea globală va accelera rata de evaporare, care va avea un impact ciclic asupa apei de pe tera şi ar putea creşte în continuare încălzirea globală.

Ozonul este o formă instabilă (izotop) de oxigen şi există în mod natural în straturile superioare ale atmosferei. În afară de capacitatea sa de gaz cu efect de seră ce absoarbe radiaţia pământului, mult mai important este faptul că protejează specii prin absorbţia radiaţilor ultraviolete provenite de la lumina soarelui care cade pe suprafaţa pământului. Deoarece stratul de ozon este defalcat pe gaze fluorurate, lacunele au apărut în stratul de ozon şi astfel intenţia de la nivel mondial este de a elimina toate gazele fluorurate astfel cum este prevăzut în Convenţia de la Montreal (1987) privind epuizarea stratului de ozon. Ozonul poate fi creat prin reacţia dintre lumina soarelui şi a poluării la nivelul solului, astfel încât nu poate fi un exces de ozon în cazul în care nivelul de poluare este ridicat. În timp ce ozonul în sine este un gaz cu efect de seră, acesta poate reacţiona cu alte gaze cu efect de seră pe durata lor scurtă de viaţă.

Provocarea de reducere a amprentei noastre
Unul dintre scopurile reţelei este de a iniţia acţiuni locale care vor reduce emisiile noastre de carbon în mod individual şi colectiv.

În scopul de a evalua modul în care am putea face acest lucru, fiecare dintre noi trebuie să calculeze amprenta de carbon atunci când clasa sa (sau şcoala) se alătură reţelei şi apoi să compare amprenta sa cu amprenta celorlalţi din grup şi să ia în considerare modul în care aceste valori diferă şi de ce.

Prin asocierea cu o altă clasă din altă ţară, se poate vedea şi compara amprenta fiecărui grup. Fiecare clasă poate provoca la discuţie o clasă din reţea şi să pună astfel la punct un plan de reducere a amprentei în următorii 2 ani, să zicem o reducere cu 10%.

Dacă credeţi că acest lucru ar putea fi dificil amintiţi-vă că o amprentă de carbon durabilă se poate realiza pentru noi cei din Europa, în următorii 40 de ani, doar prin reducerea amprentei noastre cu până la 80%.

[link la Activităţile CwC#2]

disclaimer

 

Caută

Selectați limba

Find us on