Comenius

PROGRAMME

Index articol
Amprenta de carbon
Pagina 2
Toate paginile

Metanul are un impact mult mai puternic de încălzire decât dioxidul de carbon, deşi timpul lui de înjumătăţire este mult mai scurt. Acesta este principalul constituent al gazelor naturale, unul din principalii combustibili fosili, fiind larg utilizat pentru încălzirea locuinţelor, a apei şi din ce în ce mai mult pentru generarea de electricitate. Metanul ars se combină cu oxigenul formând dioxidul de carbon şi vapori de apă; acesta este de asemenea un gaz cu efect de seră.

Oxizii de azot au de asemenea un impact mult mai puternic asupra încălzirii decât dioxidul de carbon și sunt eliberaţi în mod natural de bacterii, digestia animalelor rumegătoare ca vacile şi prin arderea combustibililor fosili.

Gazele fluorurate au impactul cel mai mare asupra încălzirii şi sunt o familie de produse chimice sintetice utilizate în principal ca agenţi frigorifici pentru aparate de aer condiţionat şi sisteme frigorifice. Aceste substanţe chimice sunt eliminate printr-un acord internaţional şi urmează sa fie înlocuite cu compuşi naturali ce au un impact mai redus asupra încălzirii globale şi diminuării stratului de ozon. Aceşti compuşi includ hidrocarburi, cum ar fi dioxidul de butan, amoniac şi de carbon. Deci, în mod paradoxal, dioxidul de carbon a fost benefic are şi proprietăţi negative asupra mediului.

Vaporii de apă sunt creaţi prin evaporare din mări, lacuri şi râuri. Încălzirea globală va accelera rata de evaporare, care va avea un impact ciclic asupa apei de pe tera şi ar putea creşte în continuare încălzirea globală.

Ozonul este o formă instabilă (izotop) de oxigen şi există în mod natural în straturile superioare ale atmosferei. În afară de capacitatea sa de gaz cu efect de seră ce absoarbe radiaţia pământului, mult mai important este faptul că protejează specii prin absorbţia radiaţilor ultraviolete provenite de la lumina soarelui care cade pe suprafaţa pământului. Deoarece stratul de ozon este defalcat pe gaze fluorurate, lacunele au apărut în stratul de ozon şi astfel intenţia de la nivel mondial este de a elimina toate gazele fluorurate astfel cum este prevăzut în Convenţia de la Montreal (1987) privind epuizarea stratului de ozon. Ozonul poate fi creat prin reacţia dintre lumina soarelui şi a poluării la nivelul solului, astfel încât nu poate fi un exces de ozon în cazul în care nivelul de poluare este ridicat. În timp ce ozonul în sine este un gaz cu efect de seră, acesta poate reacţiona cu alte gaze cu efect de seră pe durata lor scurtă de viaţă.

Provocarea de reducere a amprentei noastre
Unul dintre scopurile reţelei este de a iniţia acţiuni locale care vor reduce emisiile noastre de carbon în mod individual şi colectiv.

În scopul de a evalua modul în care am putea face acest lucru, fiecare dintre noi trebuie să calculeze amprenta de carbon atunci când clasa sa (sau şcoala) se alătură reţelei şi apoi să compare amprenta sa cu amprenta celorlalţi din grup şi să ia în considerare modul în care aceste valori diferă şi de ce.

Prin asocierea cu o altă clasă din altă ţară, se poate vedea şi compara amprenta fiecărui grup. Fiecare clasă poate provoca la discuţie o clasă din reţea şi să pună astfel la punct un plan de reducere a amprentei în următorii 2 ani, să zicem o reducere cu 10%.

Dacă credeţi că acest lucru ar putea fi dificil amintiţi-vă că o amprentă de carbon durabilă se poate realiza pentru noi cei din Europa, în următorii 40 de ani, doar prin reducerea amprentei noastre cu până la 80%.

[link la Activităţile CwC#2]

disclaimer 

Caută

Selectați limba

Find us on