Comenius

PROGRAMME

Índex d'article
Petjada de carboni
Pàgina 2
Pàgina 3
Totes les pàgines

Petjada de carboni

Algunes de les nostres accions, en particular les que involucren l'ús d'energia, poden comportar l'emissió d'un o més dels gasos d'efecte hivernacle que s'acumulen en l'alta atmosfera (estratosfera) i produeixen l'escalfament global. Com que el principal gas hivernacle és el diòxid de carboni, el terme petjada de carboni s'utilitza per descriure l'impacte relacionat amb l'emissió de gasos emesos per qualsevol ús energètic. Com més grans són les emissions, més gran és l'empremta i així aquest concepte permet determinar quines activitats produeixen un major impacte i identificar alternatives amb una menor petjada.

La nostra petjada de carboni consisteix en dues parts - una associada principalment amb el nostre propi consum energètic i l'altra està associada amb els aliments que consumim, els productes que utilitzem o la roba que comprem, que es diu la part associada. La part associada prové de l'energia utilitzada en el cultiu d'aliments, en l'extracció de matèries primeres, en el processament i / o fabricació de productes i el corresponent transport al lloc d'ús entre altres. És molt més difícil de calcular ja que requereix el coneixement de l'ús d'energia i altres paràmetres al llarg de la cadena de subministrament des del cultiu d'aliments o l'extracció de matèries primeres fins a l'adquisició d'un producte. La compra de productes locals redueix sens dubte les emissions relacionades amb el transport. Alguns càlculs mostren que les dues parts de la petjada de carboni són aproximadament similars en grandària per als habitants europeus.

Gasos d'efecte hivernacle

La producció de diòxid de carboni està lligada principalment al consum de combustibles fòssils on apareix com un subproducte de la combustió de petroli, gas o carbó, que són utilitzats en activitats com el transport, la calefacció de les nostres cases o la generació d'electricitat. Igual que la resta de gasos hivernacle, té la capacitat d'atrapar part de la radiació terrestre que, si no fos per la seva existència, es transmetria a l'espai exterior. Mentre la seva presència és una de les raons per les que hi ha vida a la Terra ja que augmenten la mitjana de la temperatura terrestre de -18 ° C a 12 ° C, la preocupació resideix en la taxa d'increment que aquesta temperatura mitjana està patint i quin impacte pot comportar aquest fenomen. En termes de contribució a l'escalfament global, el diòxid de carboni representa un 75% de tota l'activitat humana sobre el clima.

disclaimer


La presència dels gasos hivernacle a l'estratosfera terrestre fa que part de la radiació emesa per la Terra sigui reflectida de nou sobre la superfície en comptes de ser transmesa a l'espai exterior tal com mostra el diagrama de raigs inferior.Diagrama de raigs del flux d'energia solar mostra el paper dels gasos d'efecte hivernacle.

Elmetà absorbeix molta més radiació que el diòxid de carboni però té una vida molt més curta. És el principal constituent del gas natural, un dels nostres principals combustibles fòssils àmpliament utilitzat en l'escalfament d'aigua i calefacció i cada vegada més en la generació d'electricitat. Durant la combustió, el metà es combina amb oxigen per formar diòxid de carboni i vapor d'aigua, sent aquest últim també un gas d'efecte hivernacle.

Elsòxids nitrosos també tenen una absorció de radiació molt més gran que la del diòxid de carboni i són emesos de forma natural per bacteris, per la digestió d'animals remugants com les vaques i per la combustió de combustibles fòssils.

Els gasos fluorhídrics són els que tenen la major capacitat d'absorció de radiació i són una família de productes químics sintètics utilitzats principalment com a refrigerants per refrigeradors o aire condicionat. Per acords internacionals estan sent reemplaçats per compostos naturals amb menor impacte sobre l'escalfament global i potencial de destrucció d'ozó. Aquests compostos inclouen hidrocarburs com el butà, amoníac i diòxid de carboni. Així que paradoxalment el diòxid de carboni té propietats mediambientals tant beneficioses com adverses.

disclaimer


Els altres dos gasos hivernacle presents de forma natural són el vapor d'aigua (esmentat anteriorment) i l'ozó.

Elvapor d'aigua es crea per l'evaporació dels mars i fonts en terra ferma com llacs i rius. L'escalfament global accelerarà la taxa d’evaporació, fet que afectarà el cicle d'aigua de la Terra produint un increment encara més gran sobre l'escalfament global.

L'ozó és una forma inestable (isòtop) de l'oxigen i existeix de forma natural en l'alta atmosfera. A part de la seva habilitat d'absorbir la radiació de la Terra com altres gasos d'efecte hivernacle, també protegeix les espècies que viuen a la Terra absorbint la part ultraviolada de la llum solar incident. Com que l'ozó és destruït pels gasos fluorhídrics, han aparegut diversos forats a la capa d'ozó i per aquesta raó en la convenció de Montreal sobre la destrucció de l'ozó (1987) es va decidir globalment abandonar el seu ús. L'ozó es crea mitjançant la reacció de la llum solar amb la contaminació a la superfície terrestre així que pot haver un excés d'ozó si la contaminació és alta. Encara que el ozó sigui un gas d'efecte hivernacle per si mateix, pot reaccionar amb altres gasos hivernacle reduint la seva vida.

El repte de reduir la nostra petjada
Un dels principals objectius de la xarxa és iniciar accions locals que redueixin la nostra petjada de carboni individual i col•lectivament.

Per avaluar com ho fem, cada un de nosaltres ha de calcular la seva petjada de carboni quan la nostra classe (o escola) entri a formar part de la xarxa i comparar els nostres resultats amb altres i veure en què es diferencien i per què. Comunicant amb una classe d'un altre país, seràs capaç de comparar l'empremta de cada grup.
Llavors cada classe pot reptar a l'altra per debatre i acordar de quina manera pot ser capaç cada classe de reduir la seva petjada en els propers 2 anys per exemple un 10%.

Si creus que això pot ser difícil recorda que obtenir una petjada de carboni sostenible probablement requerirà que cada un de nosaltres aconsegueixi una reducció de fins al 80% en els propers 40 anys.

[link to CwC activity #2]

disclaimer

 

Search

Language Selection

Find us on