Comenius

PROGRAMME

Índex d'article
Petjada de carboni
Pàgina 2
Pàgina 3
Totes les pàgines

Els altres dos gasos hivernacle presents de forma natural són el vapor d'aigua (esmentat anteriorment) i l'ozó.

Elvapor d'aigua es crea per l'evaporació dels mars i fonts en terra ferma com llacs i rius. L'escalfament global accelerarà la taxa d’evaporació, fet que afectarà el cicle d'aigua de la Terra produint un increment encara més gran sobre l'escalfament global.

L'ozó és una forma inestable (isòtop) de l'oxigen i existeix de forma natural en l'alta atmosfera. A part de la seva habilitat d'absorbir la radiació de la Terra com altres gasos d'efecte hivernacle, també protegeix les espècies que viuen a la Terra absorbint la part ultraviolada de la llum solar incident. Com que l'ozó és destruït pels gasos fluorhídrics, han aparegut diversos forats a la capa d'ozó i per aquesta raó en la convenció de Montreal sobre la destrucció de l'ozó (1987) es va decidir globalment abandonar el seu ús. L'ozó es crea mitjançant la reacció de la llum solar amb la contaminació a la superfície terrestre així que pot haver un excés d'ozó si la contaminació és alta. Encara que el ozó sigui un gas d'efecte hivernacle per si mateix, pot reaccionar amb altres gasos hivernacle reduint la seva vida.

El repte de reduir la nostra petjada
Un dels principals objectius de la xarxa és iniciar accions locals que redueixin la nostra petjada de carboni individual i col•lectivament.

Per avaluar com ho fem, cada un de nosaltres ha de calcular la seva petjada de carboni quan la nostra classe (o escola) entri a formar part de la xarxa i comparar els nostres resultats amb altres i veure en què es diferencien i per què. Comunicant amb una classe d'un altre país, seràs capaç de comparar l'empremta de cada grup.
Llavors cada classe pot reptar a l'altra per debatre i acordar de quina manera pot ser capaç cada classe de reduir la seva petjada en els propers 2 anys per exemple un 10%.

Si creus que això pot ser difícil recorda que obtenir una petjada de carboni sostenible probablement requerirà que cada un de nosaltres aconsegueixi una reducció de fins al 80% en els propers 40 anys.

[link to CwC activity #2]

disclaimer 

Search

Language Selection

Find us on