Comenius

PROGRAMME

Índex d'article
Petjada de carboni
Pàgina 2
Pàgina 3
Totes les pàgines

La presència dels gasos hivernacle a l'estratosfera terrestre fa que part de la radiació emesa per la Terra sigui reflectida de nou sobre la superfície en comptes de ser transmesa a l'espai exterior tal com mostra el diagrama de raigs inferior.Diagrama de raigs del flux d'energia solar mostra el paper dels gasos d'efecte hivernacle.

Elmetà absorbeix molta més radiació que el diòxid de carboni però té una vida molt més curta. És el principal constituent del gas natural, un dels nostres principals combustibles fòssils àmpliament utilitzat en l'escalfament d'aigua i calefacció i cada vegada més en la generació d'electricitat. Durant la combustió, el metà es combina amb oxigen per formar diòxid de carboni i vapor d'aigua, sent aquest últim també un gas d'efecte hivernacle.

Elsòxids nitrosos també tenen una absorció de radiació molt més gran que la del diòxid de carboni i són emesos de forma natural per bacteris, per la digestió d'animals remugants com les vaques i per la combustió de combustibles fòssils.

Els gasos fluorhídrics són els que tenen la major capacitat d'absorció de radiació i són una família de productes químics sintètics utilitzats principalment com a refrigerants per refrigeradors o aire condicionat. Per acords internacionals estan sent reemplaçats per compostos naturals amb menor impacte sobre l'escalfament global i potencial de destrucció d'ozó. Aquests compostos inclouen hidrocarburs com el butà, amoníac i diòxid de carboni. Així que paradoxalment el diòxid de carboni té propietats mediambientals tant beneficioses com adverses.

disclaimer 

Search

Language Selection

Find us on