Comenius

PROGRAMME

Índex d'article
Petjada de carboni
Pàgina 2
Pàgina 3
Totes les pàgines

Petjada de carboni

Algunes de les nostres accions, en particular les que involucren l'ús d'energia, poden comportar l'emissió d'un o més dels gasos d'efecte hivernacle que s'acumulen en l'alta atmosfera (estratosfera) i produeixen l'escalfament global. Com que el principal gas hivernacle és el diòxid de carboni, el terme petjada de carboni s'utilitza per descriure l'impacte relacionat amb l'emissió de gasos emesos per qualsevol ús energètic. Com més grans són les emissions, més gran és l'empremta i així aquest concepte permet determinar quines activitats produeixen un major impacte i identificar alternatives amb una menor petjada.

La nostra petjada de carboni consisteix en dues parts - una associada principalment amb el nostre propi consum energètic i l'altra està associada amb els aliments que consumim, els productes que utilitzem o la roba que comprem, que es diu la part associada. La part associada prové de l'energia utilitzada en el cultiu d'aliments, en l'extracció de matèries primeres, en el processament i / o fabricació de productes i el corresponent transport al lloc d'ús entre altres. És molt més difícil de calcular ja que requereix el coneixement de l'ús d'energia i altres paràmetres al llarg de la cadena de subministrament des del cultiu d'aliments o l'extracció de matèries primeres fins a l'adquisició d'un producte. La compra de productes locals redueix sens dubte les emissions relacionades amb el transport. Alguns càlculs mostren que les dues parts de la petjada de carboni són aproximadament similars en grandària per als habitants europeus.

Gasos d'efecte hivernacle

La producció de diòxid de carboni està lligada principalment al consum de combustibles fòssils on apareix com un subproducte de la combustió de petroli, gas o carbó, que són utilitzats en activitats com el transport, la calefacció de les nostres cases o la generació d'electricitat. Igual que la resta de gasos hivernacle, té la capacitat d'atrapar part de la radiació terrestre que, si no fos per la seva existència, es transmetria a l'espai exterior. Mentre la seva presència és una de les raons per les que hi ha vida a la Terra ja que augmenten la mitjana de la temperatura terrestre de -18 ° C a 12 ° C, la preocupació resideix en la taxa d'increment que aquesta temperatura mitjana està patint i quin impacte pot comportar aquest fenomen. En termes de contribució a l'escalfament global, el diòxid de carboni representa un 75% de tota l'activitat humana sobre el clima.

disclaimer



 

Search

Language Selection

Find us on