Comenius

PROGRAMME

Activitats escolars

A continuació us proposem algunes activitats que han estat desenvolupades i provades en diferents jornades i classes. Aquestes activitats abasten tòpics que van des de la ciència climàtica fins l'adaptació al canvi climàtic.

Per baixar les activitats que es detallen a la taula següent, heu de clicar en el títol. Com que aquests arxius estan en format word, es poden adaptar les tasques i els fulls de treball, si és necessari.

Número
d’activitat
Títol Rang d’ edat Assignatures curriculares nacionals
1 L’ús de l’energia durant els últims 100 anyos (pdf)
9 – 12 ciències, ciutadania, geografia, tecnologia
2 Petjada de carboni (pdf)
11 – 18 geografia, química, biologia
3 Un dia sense energia (pdf)
10 – 16 ciutadania, geografia
4 Producció d’electricitat central versus local (pdf)
11+ ciències, tecnologia, geografia
5 El potencial de l’energia solar passiva (pdf)
11 – 18 física, tecnologia
6 Sostres solares (pdf)
11 – 18 física, geografia
7 Desglaç (pdf)
16 – 18 geografia
8 Calefacció geotèrmica fent servir bombes de calor (pdf)
15 – 18 física, geografia
9 Fenòmens meteorològics extrems (pdf)
14 – 18 ciutadania, geografia
10 Postals (pdf)
8 – 14 ciutadania, geografia

disclaimer

 

Search

Language Selection

Find us on