Comenius

PROGRAMME

Índex d'article
Eficiència energètica
Pàgina 2
Pàgina 3
Totes les pàgines


Figura 2: Etiqueta d'energia de la Unió Europea

Eliminació gradual dels llums incandescents
S'ha arribat a un acord a nivell europeu per eliminar l'ús dels llums incandescents en un període de tres anys. Les dates d'eliminació es mostren a la Taula 2.

Taula 2. Període d'eliminació dels llums incandescents

Estalviar diners i preservar el medi ambient
Els llums de baix consum, per exemple, les llums d'alta eficiència, poden estalviar quantitats considerables d'electricitat, diners i protegir el medi ambient.
Un habitatge típica pot tenir entre 8 i 15 llums, una mitjana 400-1.200 lm de brillantor, una potència nominal de 40-100 W, i 800 hores d'ús a l'any. Prenent el valor mitjà d'aquests valors, el consum anual d'energia amb làmpades incandescents seria:
12 làmpades x 800 h / llum x 75 W = 720 kWh
Amb un preu unitari de 0,15 € / kWh, el cost anual seria de:
720 kWh x 0,15 € / kWh = 108 €

Amb llums de baix consum, com les LFC, l'estalvi anual per habitatge podria ser del 80% i l'electricitat anual d'estalvi de 86 €.

Portat a escala nacional, l'estalvi d'electricitat anual ascendiria a:
0,576 x 20 X 106 = 11.52 TWh / any,
equivalent al que s'obté en 4 estacions d'energia d'1 GW (i) de potència instal•lada. Amb una mitjana a la UE de 0,5 kg CO2<.sub>/kWh, els estalvis anuals de carboni serien de 288 kg de CO2 per habitatge i any. Per al Regne Unit, França, Itàlia i Espanya, que tenen un nombre similar de llars (aproximadament 20 milions), això donaria lloc a un estalvi de 5,76 milions de tones de CO2 per país.

disclaimer
 

Search

Language Selection

Find us on