Comenius

PROGRAMME

Índex d'article
Eficiència energètica
Pàgina 2
Pàgina 3
Totes les pàgines

Eficiència energètica

És molt més rendible, i comporta una menor càrrega per al medi ambient, l'utilitzar l'energia eficientment que generar-la. Això minimitza la demanda de recursos fòssils, que actualment subministren la major part de les nostres necessitats energètiques, impedint d'aquesta manera deixar recursos suficients per a les generacions futures. Aquestes accions constitueixen la base de l'ús sostenible de l'energia.

[enllaç a ús sostenible de l'energia]

La nostra petjada de carboni és una mesura de l'eficiència amb que satisfem les nostres necessitats energètiques. Està acceptat que, a Europa, cada un de nosaltres haurà de reduir la petjada de carboni en un 80% durant els pròxims 40 anys per evitar canvis irreversibles en el clima. En aquesta secció es consideren les diverses opcions per a l'estalvi d'energia, i després es presenten les millors opcions per al canvi de combustibles fòssils a fonts d'energia renovables.

[enllaç a petjada de carboni]

Il•luminació

Durant més de 100 anys s'ha fet servir l'electricitat per encendre les llums. Els llums d'incandescència, desenvolupats comercialment per Thomas Edison al segle XIX, generen llum en escalfar un cable molt fi de material altament resistent, com el tungstè. En aquest cas, només el 10% de l'energia es converteix en llum, mentre que la resta es perd en forma de calor.

Recentment, les llums fluorescents han estat desenvolupades per produir llum mitjançant l'excitació d'un gas, sent molt més eficients, aconseguint un rendiment entre un 80-85%. Són d'ús general en botigues, oficines i escoles, ja que poden il•luminar grans àrees, per la seva longitud, en general entre 1 i 2 metres.

En els últims 20 anys, s'han desenvolupat les llums compactes fluorescents (LCF) en les que s'han doblat els tubs en forma allargada o en espiral (Figura 1). Es poden utilitzar en les mateixes condicions que els llums incandescents, pel que es poden reemplaçar d'igual a igual.

Figura 1: Llums compactes fluorescents

disclaimer 

Search

Language Selection

Find us on