Comenius

PROGRAMME

Resurse educaţionale

Resurse şi planuri de lecţii

Factorii care influenţează schimbările climatice sunt complecşi şi o astfel de reţea îşi propune să creeze o înţelegere a acestor probleme globale. În consecinţă, resursele educaţionale sunt adunate pentru a ilustra diverse teme legate de schimbările climatice în cadrul curriculum-ului naţional pentru diferite discipline, precum ştiinţă, geografie, cetăţenie globală şi etică. Resursele pot fi, de asemenea, utilizate prin intermediul acestui site, fiind disponibile în 7 limbi.

Resursele sunt în principal sub formă de activităţi care cuprind:

  • informaţii de fundal pentru introducerea subiectului
  • foi de lucru pentru elevi
  • note pentru profesori

Din cauza naturii observaţiilor şi a discuţiilor, aceste activităţi sunt cel mai bine realizate în grupuri mici, în cazul în care elevii pot face schimb de informaţii ajungând astfel la unele concluzii. Rolul principal al profesorului este de introducere a temei şi de a facilita şi rezuma concluziile la care au ajuns diferitele grupuri. În cazul în care aceeaşi metodologie este adoptată de către clasa parteneră (dintr-o altă ţară), atunci veţi fi capabili să faceţi schimb de informaţii şi discuţii.

Activităţi

Multe activităţi au fost dezvoltate şi sunt testate pentru a ilustra temele subiectelor. Aceste activităţi pot cuprinde una sau mai multe părţi ale unei lecţii şi planuri de lecţie şi pot fi folosite pentru a lega teme specifice sau teme din diferite discipline. Clasele ce aderă la reţea ar trebui să facă legătura între subiecte relevante privind schimbările climatice în diferite domenii, astfel încât elevii să înţeleagă cauzele şi efectele, precum şi nevoia de acţiune.

În utilizarea resurselor, este important de reflectat asupra tendinţelor din trecut, actuale şi viitoare. De exemplu, acum 100 de ani aprovizionările cu energie au fost localizate, în prezent cele mai multe sunt centralizate şi în viitor, livrările sunt mult mai susceptibile de a fi localizate din nou. De ce acest lucru a fost şi va reapărea probabil se reflectă nu numai prin utilizarea noastră de energie, dar şi prin modul în care societatea se organizează şi prin stilul de viaţă pe care îl alegem.

[link la activităţi]

Resurse pe care partenerii le-au dezvoltat şi testat în şcolile din întreaga Europă pot fi accesate prin intermediul:
http://www.kyotoinhome.info
http://www.eais.info
http://archive.rec.org/REC/Programs/greenpack

disclaimer

 

Caută

Selectați limba

Find us on