Comenius

PROGRAMME

Oktatási Anyagok

Forrásokésóravázlatok

A globális klímaváltozást befolyásoló faktorok igen összetettek.A Hálózat célja ezért az, hogy elősegítse a klímaváltozás holisztikus szemléletét és komplex megértését. Ennek megfelelően a Hálózat oktatási segédanyagainak témái úgy lettek kidolgozva, hogy a globális klímaváltozás problematikáját a nemzeti tantervbe is bele lehessen építeni és a különböző tanórák témáihoz is illeszkedjen. így tehát az oktatási segédanyagok felhasználhatóak a földrajz órákon éppúgy, mint az etika vagy osztályfőnöki órákon. Az anyagok kitűnően felhasználhatóak idegen nyelvórákon is, mivel a magyaron kívül, több nyelven (összesen 7 nyelven) is elérhetőek a honlapról.

Az oktatási segédanyagokat javasoljuk felhasználni a következő oktatási tevékenységekhez–

  • Háttérinformációk megalapozni a témákat
  • Munkalapok a diákok számára
  • Jegyzetekhez, óravázlatok kiegészítéséhez

A globális klímaváltozás témájának megértéséhez és a jelenségek megfigyeléséhez a legalkalmasabb forma, ha a diákok csoportmunkában dolgoznak. Ebben a formában a diákoknak lehetősége nyílik egymással is megvitatni az eredményeket és tapasztalatokat. A tanár legfőbb szerepe ebben az, hogy egyrészt bevezesse a témát, másrészt pedig hogy segítse a fiatalokat abban, hogymegértsék a globális klímaváltozás lényegét és segítsen a megszerzett tudásanyag összefoglalásban.

Amennyiben a választott partneriskola osztálya ugyanazt a megvizsgálandó témát választja ki, mint az Ön osztálya, akkor lehetőség van a kapott eredmények megvitatására és megbeszélni az esetleges különbségeket és lehetséges okait

Tevékenységek

Számos tevékenységet lehet a tanórákon javasolni a diákoknak, amelyek jól jellemzik a klímaváltozás problémáját. Ezek a tevékenységek részét képezhetik a tanóráknak, és beilleszthetők több tantárgy kereteibe is. A lényeg az, hogy a választott tevékenységek megvalósítása során a diákok értsék meg a globális klímaváltozást kiváltó legfontosabb okokat, és a cselekvés szükségességét.

Az oktatási források használatánál fontos, hogy mindig utaljunk a múltbeli, a jelenlegi és jövőbeni trendekre. Egy példával szemléltetve: 100 évvel ezelőtt az energia ellátás még lokális volt, ma leginkább centralizált a rendszer, a jövőben pedig a jelenlegi trendek alapján ismét s helyi ellátó-rendszerek válnak a jellemzővé. A téma tárgyalásánál érdemes utalni a társadalmi-gazdasági folyamatok változására is.

Az alábbi linkeken on-line formában elérheti a Hálózat oktatási segédanyagait is.–
http://www.kyotoinhome.info
http://www.eais.info
http://archive.rec.org/REC/Programs/greenpack

disclaimer

 

Search

Language Selection

Find us on