Comenius

PROGRAMME

Noticies

Actualitat projecte

‘Major evidència de l’escalfament global’

La temperatura global del planeta al llarg de la primera meitat de l’any (2010) va ser registrada com la més elevada des de principis del segle passat, segons van afirmar dos centres de recerca del clima.

Els científics han donat a conèixer el que ells descriuen com ‘la més gran evidència’ d’augment de la temperatura a llarg termini. L’informe és el primer que recull 11 indicadors diferents, des de temperatures de l’aire i el mar fins el desglaç, cadascun d’ells basats de tres a set dades entre els anys 1850 i 1970.

Publicant les dades a Londres, Peter Stott, cap de modelització del clima a la UK Met Office, va assenyalar que tot i les variacions entre els diferents anys l’evidència és prou clara: ‘Si es fa un seguiment dècada per dècada la tendència indica un clar escalfament del planeta.’

Set dels onze indicadors superen valors pel que fa les últimes dècades, essent un d’ells la temperatura. Els altres sis indicadors fan referència a la temperatura de la superfície del mar, la temperatura dels oceans a 700 m, la temperatura de l’aire sobre els oceans, la temperatura de la troposfera, la humitat provocada per l’escalfor de l’aire i l’augment del nivell de l’aigua del mar i el desglaç.

La causa de l’escalfament és com a conseqüència de l’emissió dels gasos d’efecte hivernacle degut a l’activitat humana, Scott va comentar: ‘És possible que hi hagi altres causes que intensifiquin altres efectes, com és la radiació del Sol, però l’evidència d’això és cada cop més petita’.
–Més informació a: Diari anglès ‘The Guardian’ 29/07/2010

‘El planeta s’afronta a l’augment de 4ºC de temperatura’

El planeta avança cap a un augment de la temperatura mitjana de gairebé 4ºC (7F), segons els anàlisis realitzats a tot el món. Aquest augment es tradueix com a major risc d’extincions d’espècies, amenaça per la producció d’aliments i pitjor situació per la gran capa de gel de Groenlàndia.

disclaimer

 

Search

Language Selection

Find us on