Comenius

PROGRAMME

Köszöntő

A Változzunk a Klímával Hálózatról?

A „Változzunk a klímával” hároméves (2010-2013) oktatási program azért jött létre, hogy felhívja a figyelmet a globális klímaváltozás okaira és segítsen megérteni azokat, illetve hogy előmozdítsa az ehhez kapcsolódó környezetvédelmi oktatást az iskolákban.

A „Változzunk a Klímával Hálózat megvalósulását az Európai Unió Comenius programja támogatja és Magyarországon kívül hat európai uniós tagállam általános és középiskoláit (Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Románia) fogja össze, szervezi Hálózatba.

A Hálózat segíti a csatlakozó iskolákat abban is, hogy a leghatékonyabban tudják beilleszteni a tantervükbe a fenntartható fejlődés, kiemelten a klímaváltozás problematikáját, ami ma egyre nagyobb fontosságot kapó téma. A Változzunnk Klímával Hálózat ennek érdekében olyan multidiszciplináris tananyagokat állított össze, amelyek a megkönnyítik azt, hogy a kímaváltozás problematikájáról bármelyik tantárgy keretén belül (földrajz, biológia, osztályfőnöki, vagy akár idegen nyelv) szó eshessen.

A Hálózat a tagiskolái számára térítésmentesen rendelkezésükre bocsát oktatási anyagokat (Kyoto az Otthonokban, ZöldÚtipakk, Ökováros) is. Ezek olyan tudományos igényességgel megírt és összeállított tananyagok amelyek érdekesek de egyben könnyen elsajátíthatóak a diákok számára. A témák úgy lettek kidolgozva, hogy mindig életközeli példákkal segítsék a feldolgozást és a megértést, segítve ezzel a tanároknak a tanítást, a diákoknak pedig a megértést.

Mit tehetnek a Hálózatba belépő iskolák Földünk Klímájának megóvásáért?

  • Összesen egy tanítási évben 5 tanóra keretében kiemelten foglalkoznak a globális klímaváltozás témájával (a tanórákhoz felhasználhatják a Hálózat szakmai anyagait)
  • Kapcsolatba lépnek a Hálózat többi iskolájával (francia, angol, olasz, román) és ezt a kapcsolatot fenn is tartják.
  • A Hálózatban résztvevő iskolák érdeklődő diákjai vezető tanáruk segítségével közösen kitalálnak, kidolgoznak és bemutatnak egy klímavédelemmel kapcsolatos önálló projektet. Eredményeiket, tapasztalataikat feltöltik a Hálózat webes felületére és megosztják a testvériskolájuk diákjaival.

Azzal, ha most cselekszünk, képesek leszünk megóvni a bolygónk klimáját a következő generációk számára is!

disclaimer

 

Search

Language Selection

Find us on