Comenius

PROGRAMME

Index articol
Amprenta de carbon
Pagina 2
Toate paginile

Amprenta de carbon


Unele dintre acţiunile noastre, în special cele care implică utilizarea energiei, pot duce la emisii de unul sau mai multe gaze cu efect de seră, gaze ce se adună în straturile superioare ale atmosferei (stratosferă), ducând la încălzirea globală. Unul dintre cele mai importante gaze cu efect de seră este dioxidul de carbon, termenul de amprentă de carbon este folosit pentru a descrie impactul legat de cantitatea de gaz emis la orice utilizare a energiei. Mai multe emisii duc la o amprentă mai mare şi aşa mai departe, acest concept ne permite să determinăm care activităţi au un impact mare şi să identificăm variante alternative pentru obţinerea unei amprente mai mici.

Amprenta de carbon cuprinde două părţi - o parte este asociată în principal cu utilizarea noastră de energie şi cealaltă parte este asociată cu alimente pe care le consumăm, produsele pe care le utilizăm sau hainele pe care le cumpărăm, aceasta se numeşte parte " încorporată". Partea încorporată provine din energia utilizată pentru cultivarea sau extragerea materiei prime, prelucrarea şi / sau fabricarea ei dar şi de transport din punctul de fabricaţie la locul de utilizare. Este mult mai greu de calculat, deoarece necesită cunoştinţe ale consumului de energie şi alte intrări legate de lungul lanţ al procesului de aprovizionare sau de extragere a materiilor prime. Produsele fabricate la nivel local vor reduce cu siguranţă emisiile asociate cu mijloacele de transport. Unele calcule arată că aceste două părţi sunt aproximativ similare în mărime pentru cei care trăiesc în Europa.

Gazele cu efect de seră
Producerea dioxidului de carbon este în primul rând legată de utilizarea combustibililor fosili, el rezultând din arderea petrolului, gazelor naturale sau cărbunilor, folosiţi în activităţi cum ar fi transportul, încălzirea locuinţelor sau generatoare de energie electrică. La fel ca gazele cu efect de seră, acesta are capacitatea de a capta o parte din radiaţii Pământului, care altfel ar fi transmise în spaţiul cosmic. În timp ce unul din motivele existenţei vieţii pe pământ este prezenţa unor gaze cu efect de seră, care ridică temperatura medie a Pământului de la -18 C la +12 C, îngrijorarea actuală este legată de rata de creştere a mediei acestei temperaturi şi impactul ce l-ar putea produce. În ceea ce priveşte contribuţia la încălzirea globală, dioxidul de carbon reprezintă aproximativ 75% din totalul activității umane asupra climei.

Prezenţa gazelor cu efect de seră în stratosferă se datorează pe de-o parte căldurii radiate de pământ care se reflectă înapoi pe suprafaţa pământului, mai degrabă decât să se transmită în spaţiul cosmic aşa cum se arată în diagrama de mai jos.Diagrama Ray a energiei solare

disclaimer 

Caută

Selectați limba

Find us on