Comenius

PROGRAMME

Fonts d'Energia

Combustibles fòssils

És només des del començament de la revolució industrial (aprox. 1750) que l'increment del consum de combustibles fòssils ha estat creixent, on hi ha els més concentrats que les energies renovables. Els combustibles fòssils, com el petroli, el gas i el carbó es caracteritzen com no renovables perquè van ser creats durant períodes molt llargs comparant amb el ritme de consum actual. En la creació d'energia útil de la combustió d'aquests combustibles, es crea un gas incolor anomenat diòxid de carboni, que sent més lleuger que l'aire, puja i es concentra en l'atmosfera superior.

El diòxid de carboni és un dels sis gasos d'efecte hivernacle les característiques permeten que absorbeixin la radiació de calor de la superfície de la Terra, provocant l'escalfament global. La comunitat depèn cada vegada més dels combustibles fòssils, ja que són de fàcil extracció, transport i utilització, i no depenen de la llum solar, directament ni indirectament. No obstant això, l'increment del nostre consum d'energia i el creixement de la població mundial han creat un altre motiu de preocupació global, que és la finitud d'aquests recursos.

El pic del petroli i el gas

Els models principals de predicció de la producció de petroli prediuen que el subministrament mundial de petroli arribarà al seu bec el 2025 i alguns models prediuen que ja hem arribat al pic del subministrament (Figura 1).

Figura 1: Oil and gas profiles

(Source Colin Campbell)

disclaimer

 

Search

Language Selection

Find us on